استراتژی های من

تعداد استراتژی ها: 1
عنوان پارامتر ها و الگوریتم تکنیک عملیات تنظیمات (درحال حاضر دردسترس نیست)
کم ریسک (پیش فرض) اندیکاتور‌ها و الگوهای کندل استیک کم ریسک، کوتاه مدت براساس تشخیص در کف بودن قیمت سیگنال خرید و فروش

جزئیات و ویرایش

حذف

میخوای الگوریتم های خودت رو طراحی کنی و اونارو طوری که دوست داری کنار هم بچینی؟

استراتژی جدید خودت رو بساز !